Geodet Žďár n. S.

Petra Mašková

Inženýrská Geodézie

Inženýrská Geodézie

geodézie pro stavební činnost
 • účelové mapy
 • mapové podklady pro projekt
 • zaměření inženýrských sítí
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • podélné a příčné profily
 • vrstevnice a kubatury
 • polohové a výškové vytyčení bodů, staveb
Katastrální mapa

Katastr Nemovitostí

geometrické plány
 • rozdělení pozemku
 • vyznačení budovy
 • vymezení rozsahu břemene k části pozemku
 • změna hranice pozemku
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

Důlně-měřická činnost

hlavní důlní měřič
 • důlně měřická dokumentace při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem dle vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb., v platném znění